29 Ocak 2019

Gösterim: 925

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü Kurul Toplantısı Yapıldı

27 Aralık 2018 tarihinde Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü olarak bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda kurul üyelerine mevzuatlarda yapılan değişiklikler açıklanmıştır. Ayrıca, Engelsiz Üniversiteler Çalıştaylarında engelli öğrenci birimlerinin oluşturulması ve çalışmaları ile ilgili Yüksek Öğrenim Kurumu komisyon kararları hakkında bilgi verilmiştir. Sonuç olarak Üniversitemizde acilen yeni bir yapılanmaya ve eksikliklerin giderilmesine ihtiyaç duyulmakta olduğu belirtilmiş ve aşağıdaki öneriler sunulmuştur.

Öneriler

  1. 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine, 07/07/2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğine dayanılarak, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde kayıtlı bulunan özel gereksinimli öğrencilerin karşılaştıkları dezavantajları ortadan kaldırmak ve onların Üniversitede akademik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımlarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen ve kapsayan, “ Engelli Öğrenci Birim Yönergesi ” hazırlanmalıdır.
  2. Engelli Öğrenci Birimi’nde alınacak kararlarının uygulanması, yapılan çalışmaların denetlenmesi ve birimdeki engelli öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması için Fakülte/Enstitü, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlıklarında/Müdürlüklerinde görevli birer Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi temsilci  ( engelli öğrenci danışmanları) seçilmelidir.
  3. Üniversitemize ait binalarda mimari engeller ve sorunlar, Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek düzenleme çalışmaları raporlanmalıdır.
  4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Engelli Öğrenci Eğitim- Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları hazırlanmalıdır.
  5. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin kullandığı tüm elektronik sistemler ve teknolojiler özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenecek çalışmalar yapılmalıdır.
  6. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine erişim konusunda Engelli Öğrenciler için düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca bu öğrencilerin Üniversitenin düzenlediği kültür ve spor etkinliklerine katılmalarını teşvik eden çalışmalar gerçekleştirmeli, maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin burs ve yurt ihtiyaçlarının karşılanması için destek veren hizmetler hazırlamalıdır.

 

Koordinatör: Prof. Dr. Hüseyin ESECELİ

Koordinatör Yrd.: Duygu BİLGİN KAYALIK

Kurul:

Prof. Dr. Alpaslan SEREL (Rektör Yardımcısı) (Başkan)

Mehmet KARATEPE (SKS Daire Bşk.) (Üye)

Davut ARAÇ (Öğrenci İşleri Daire Bşk.) (Üye)

Barış YILDIRIM (Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Bşk.) (Üye)

Mehmed Kürşad DEMİRTAŞ (Bilgi İşlem Daire Bşk.) (Üye)

Mustafa Alparslan İMAMOĞLU (Yapı İşleri Daire Bşk.) (Üye)

Salih AŞIRT (Öğrenci Konseyi Bşk.) (Üye)

Ayten YAŞAYAN (Engelli Öğrenci Temsilcisi) (Üye)