Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024

Gösterim: 2097

Fiziki Erişebilirlik

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öğrenci Birimi ; özel gereksinimi olan ve  birimimize başvuran öğrencilerle yapılan görüşme ve değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen sorunların çözümü için Öğrenci İşleri , Sağlık  Spor Kültür Dairesi , Birim Danışmanı,  Bölüm Başkanlığı gibi birimlerle görüşmeler yapar.

Öğrencinin derslerinde ihtiyaç duyduğu uyarlamalara ilişkin (ders materyallerinin alternatif formatlarda sunulması, sınavlarda  değişiklikler, ulaşım vb.) değişiklik önerilerini içeren  yazıyı Fakülte engelli öğrenci danışmanlarına ve  birime gönderir.

Ulaşılabilirlik : Görme ve hareket engeli olan öğrencilerimizin  sınavlar ve etkinliklere katılımı için  yerleşkeler arası ulaşım desteği sağlanmaktadır. Üniversite İdaresi ile birlikte çalışarak tüm engel grupları için mimari engellerin kaldırılması çalışmalarına katılır.

Üniversite Yaşamına Giriş Oryantasyon Toplantısı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öğrenci Birimi üniversitemize yeni giren engelli öğrencilerimizi  ilk yılında, üniversite yaşamına uyumlarını desteklemek, onları üniversitemizin engelli öğrencilere sunduğu olanaklar konusunda (akademik, idari, fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) bilgilendirir. Kayıtlar sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile bilgi verilir.

Engelli Öğrencisi Bulunan Bölümlere Danışmanlık Hizmeti : Engelli öğrencisi olan Bölümlere, Öğrenci Topluluklarına gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti verir,   Öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir. Öğrencilerin toplulukların faaliyetlerine katılımı için iletişim kurar.

Eğitim Hizmetleri: Engellilik alanında üniversite personelinin ve öğrencilerin farkındalık  ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik  seminer, eğitimler verir ve farkındalığı ve öğrenci kaynaşmasını sağlayıcı etkinlikler düzenler.

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri: Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesini, yapılan uygulamaların izlenmesini ve değerlendirilmesini içerir.

İsteyen öğrenciler için kariyer seçimi ve iş başarısını artırıcı eğitim ve izleme çalışması yapılır.

Burs ve yemek bursları sağlarken engelli öğrencilerimize öncelik tanımaktayız. 

Burslar alabilmek  için bağlı bulunduğunuz fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerin Burslar Komisyonuna başvurabilirler.

 

-YAPI  ve TEKNİK İŞLER BAŞKANLIĞININ KAMPÜSLERİMİZDE DEVAM EDEN VE TAMAMLANMIŞ GÜNCEL ERİŞEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI