Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2019

Gösterim: 2244

Koordinatörün Mesajı

İnsan toplumsal bir varlıktır, içinde yaşadığı topluma katılarak yaşar. Önemli olan, katılımın varlığı ya da gerekliliği değil, düzeyidir. Tüm insanlar eşit doğar ve eğitim fırsatlarında, topluma katılımda eşit haklara sahiptir. İnsan hakları alanındaki başarılı uygulamalar da, çoğunlukla toplum içindeki, engelli ya da engelsiz, bütün bireylere sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal güvenlik, istihdam ve adalet gibi hizmetlerin yeterli olarak verilip verilmediği ile ölçülmektedir. Eğitim, öğrenim bir bireyin ufkunun gelişmesi, hayata aktif ve etkili olarak katılıp üretmesi için en önemli temeldir. Bu en temel ihtiyaç için fırsat eşitliği esastır.

Engelli bireylerin sorunları, hiç kuşkusuz küresel insan hakları sorunudur ve engellilikle ilgili en önemi nokta, toplumda, “farkındalığın yaratılması”, “anlaşılma” gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bu farkındalığa sahip olan Üniversitemiz, engelli öğrenciler için yardımcı donanım ve bilgisayar teknolojilerini sağlayarak kendilerine güvenlerini ve bağımsızlıklarını kazandırmak yanında, üniversite yönetim hiyerarşisinde ilgili Engelli Öğrenci Birimimiz ve personelimizle “engelli destek merkezleri”, “engelli öğrenci hizmetleri” kurarak, eğitimlerini kolaylaştırmayı da hedeflemektedir. Amacımız, Üniversitemiz tarafından sağlanan hizmetler ile engelli öğrencilerin, diğer öğrencilerle akademik ortamda rekabet edebilmesine olanak sağlamaktır.

Yeni Kurulan Üniversitemizde birim olarak her türlü zorluğa engelsiz bir eğitim sağlamak için varız, ve çalışmaya hep hazır olduk ve hep öyle de kalacağız. Birbirimize destek olarak güzel gelişmeler yaşayacağız. Eşit ve engelsiz hayat için “Engelleri Aşacağız, Birlikte başaracağız!