12 Ocak 2021

Gösterim: 1583

Misyon&Vizyon

Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda;

 

Misyon

Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimimiz, Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin, Üniversitemiz  olanak ve eğitim-öğretim hizmetlerine  eşit erişimlerini sağlamaya; engelli öğrencilerin akademik, sosyokültürel, bireysel ve mesleki gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlar.

Vizyon

Engelli Öğrenci Birimi olarak vizyonumuz; Üniversitemizde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin, akademik ve toplumsal hayatta katılım ve gelişimlerini desteklemek için gerekli olanakları sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri alarak düzenlemeler yapmaktır.